HÌNH HỌC SƠ CẤP VÀ THỰC HÀNH GIẢI TOÁN

HÌNH HỌC SƠ CẤP VÀ THỰC HÀNH GIẢI TOÁN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁ NHÂN

Học phần: HÌNH HỌC SƠ CẤP VÀ THỰC HÀNH GIẢI TÓAN Lớp Toán 30

Tổng số tiết: 80 Lý thuyết :23 Bài tập:52 Kiểm tra:5

Tiết thứ Tên bài giảng

1-8 CHƯỚNG 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÓAN HÌNH HỌC

1. Các phương pháp suy luận trong giải tóan hình học

2. Các bước giải một bài tóan hình học

3. Xêmine khai thác một bài tóan hình học

9-24 CHƯƠNG 2. CÁC DẠNG TÓAN HÌNH HỌC

1. Các bài tóan chứng minh

2. Các bài tóan tính tóan

3. Các bài tóan cực trị

4. Xêmine sưu tầm và phân lọai các dạng tóan hình học

25-32 CHƯƠNG 3. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH

1. Đa giác

– đường gấp khúc đa giác

– Miền trong của đa giác. Định lí Jordan

– Các tính chất của đa giác

– Phân hoạch các đa giác đồng phân

– Diện tích đa giác

– Diện tích và đồng phân

2. Diện tích các hình phẳng

– diện tích của hình phẳng

hình đơn giản .hình khả diện( có diện tích).

– độ dài đường tròn và diện tích hình tròn. Số pi

3. Thực hành giải tóan về diện tích và ứng dụng

Xêmine giải toán về diện tích( 2 tiết)

33-40 CHƯƠNG 4. ĐA DIỆN,KHỐI ĐA DIỆN, THỂ TÍCH

1. Đa diện,khối đa diện

– định nghĩa đa diện

– miền trong của đa diện. Định lí Jordan

– đa diện lồi

– sơ đồ phẳng của đa diện.

– đặc số ơ le. Đa diện đều.

2. Thể tích khối đa diện

– phân hoạch khối đa diện

– thể tích khối đa diện

– bài toán Hilbe thứ ba.

3. Diện tích mặt cầu, thể tích mặt cầu

– diễn tích mặt cầu

– thể tích hình cầu

4. Thực hành giải tóan về diện tích, thể tích

Xêmine giải tóan diệntích, thể tích(2 tiết)

41-48 CHƯƠNG 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐƯỜNG TRÒN, MẶT CẦU

1. Đường tròn

– phương tích của một điểm đối với một đường tròn

– trục đẳng phương của hai đường tròn

– tâm đẳng phương của 3 đường tròn

– hai đường tròn trực giao

– điều kiện trực giao của 2 đường tròn

– đường tròn trực giao với hai đường tròn

– định nghĩa chùm đường tròn

– điều kiện các đường tròn thuộc một chùm đường tròn

– phân loại các chùm đường tròn

– chùm đường tròn liên hợp

– hực hành về đường tròn

xêmine giải toán( 2 tiết)

2 Mặt cầu

– phương tích của một điểm đối với một mặt cầu

– hai mặt cầu trực giao

– chùm mặt cầu. phân loại các chùm mặt cầu.

– thực thành giải toán về mặt cầu và ứng dụng.

xêmine giải toán về mặt cầu ứng dụng( 2 tiết)

3 Phép nghịch đảo trong mặt phẳng và trong không gian

– phép nghịch đảo trong mặt phẳng

– phép nghch5 đảo trong không gian

– phép chiếu nổi

– thực hành hian3 toán về phép nghịch đảo và phép chiếu nổi

4 Kiểm tra

49-74 CHƯƠNG 6. QUỸ TÍCH, DỰNG HÌNH

1. Bài tóan quỹ tích

– Khái niệm về quỹ tích

– Các dạng bài toán quỹ tích:các quỹ tích cơ bản, chứng minh quỹ tích , bài toán tìm quỹ tích.

2. thực hành giải tóan quỹ tích:các phương pháp giải bài toán quỹ tích:

– phương pháp sơ cấp

– phương pháp biến hình

– phuơng pháp tọa độ xêmina giản toán về quỹ tích(2 tiết)

3. Bài tóan dựng hình

– khái niệm về dựng hình.

– Các tiên đề dựng hình bằng thước và com pha.

– Bài toán dựng hình bằng thước và compa.

– Các bài toán dựng hình cơ bản bằng thước và compa.

– Bốn bước giải một bài toán dựng hình bằng thước và compa.

– Điều kiện giải được bài toán dựng hình bằng thước và compa. Du8ng5 đa giác đều. định lí Gauss.

4. Thực hành bài tóan dựng hình bằng thước và compa

– phương pháp quỹ tích giải một bài toán dựng hình

– phương pháp biến hình

– phương pháp đại số

xemine giải toán về dựng hình(2 tiết)

5. Xêmine giải tóan về dựng hình

75-80 CHƯƠNG 7. MỘT SỐ BÀI TÓAN NỔI TIẾNG

1. Một số bài tóan dựng hình cổ

2. Các bài tóan khác (Copernic, Morley, Toricelli, Napoleon…)

3. Xêmine sưu tầm các bài tóan hay

TỔNG

Đánh giá: 5 bài kiểm tra (45’_hệ số 1), 1 bài thi (120’_hệ số 5).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Đình Phi. Hình học sơ cấp. Hà Nội : Nhà xuất bản Giáo dục, 1963.

2. Hòang Trọng Thái. Hình học sơ câp. Hà Nội : Giáo trình CĐSP Hà Nội, 1987.

3. Văn Như Cương (chủ biên).Hình học sơ cấp và thực hành giải toán. Nhà xuất bản ĐHSP 2005.

Advertisements

Leave a response and help improve reader response. All your responses matter, so say whatever you want. But please refrain from spamming and shameless plugs, as well as excessive use of vulgar language.

One Response to “HÌNH HỌC SƠ CẤP VÀ THỰC HÀNH GIẢI TOÁN”

  1. hoanganh1320

    link down đề cương hình học sơ cấp và thực hành giải toán
    http://www.mediafire.com/?jajnojc0mmn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s